Flest søknader fra Polen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) mottok til sammen 7 651 søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i 2016, en liten økning fra året før. Den største endringen i 2016 er den store økningen i antallet søkere fra Syria. Topp tre på søknadstoppen er Polen, Syria og Litauen. Til sammen mottok NOKUT 871 søknader om godkjenning av høyere utdanning tatt ved syriske utdanningsinstitusjoner i 2016. Det er mer enn en dobling fra året før.

Topp 10 søkerland finner du ved å klikke på lenken under

Les mer: nokut.no