Flere nye bygg

I 1. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 9 200 boliger med i alt 1 200 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2016. for næringsbygg var økningen på 17 prosent. Størst var økningen for igangsettingstillatelser til boliger i tomannsboliger, hvor økningen var 43 prosent sammenliknet med 1. kvartal i 2016. Ser man på igangsettingstillatelsene for det enkelte fylke, er det Akershus som ligger på topp.

Les mer: ssb.no