Flere måneder uten lønn på Ringnes Park

I slutten av februar troppet det opp 15 litauiske bygningsarbeidere på kontoret til Oslo Bygningsarbeiderforening. De hadde jobbet flere måneder for Sventas NUF uten å få den lønna de hadde krav på. I november dro de tilbake til Litauen, men kom nå tilbake til Norge for å gjøre et nytt forsøk på å få ut noe av det de hadde utestående.
Sjansen for å få utbetalt all utestående lønn i tilfeller som dette er vel heller små. At firmaet havner i skifteretten er vel ikke usannsynlig; kanskje blir det vi som trekker dem dit. Siden vi ennå ikke har noen ordning med solidaransvar, gjenstår bare lønnsgarantien. Det er imidlertid en ordning som ikke er konstruert for dagens situasjon på arbeidsmarkedet. I beste fall vil feriepengene være sikret ved en konkurs, forutsatt at det går an å dokumentere hva som er utbetalt i lønn. Det er ikke sikkert i denne saken.

I følge NRK Østlandssendingen mener eieren av Sventas, Rolandas Sventickas, at lønnskravet er i størrelsesorden 300 000 kroner. Oslo Bygningsarbeiderforening har beregnet kravet til å være vesentlig større. Lønn i oppsigelsestida beløper seg alene til omkring halvannen million kroner, i tillegg kommer flere hundre tusen i utestående lønn, overtid og feriepenger.

Dagbladet.no har også vært i kontakt med Sventickas. Til dem uttaler han at selskapet som leide inn Sventas ikke har gjort opp for seg, og at Sventas ikke har penger til å betale lønninger.

Sventas var leid inn av Lunart Nor as. Men det var det visst bare Lunart Nor as som hadde kjennskap til der oppe på Ringnes Park.
Oslo Bygningsarbeiderforening har allerede lønnskrav på vegne av seks estiske medlemmer mot dette firmaet, i størrelsesorden 50 000 kroner. I begynnelsen av mars dukket det opp åtte estere til, som kunne fortelle at de ikke hadde mottatt lønn for verken januar eller februar. Flere finnes nok i Estland; per 17.11.2008 var firmaet registrert med 81 ansatte. Det var imidlertid lite vi kunne gjøre for disse gutta, som heller ikke var medlemmer av foreninga. Lunart Nor hevdet å ikke være betalingsdyktige. I følge Dagbladet.no strides nemlig Lunart Nor om et sluttoppgjør på ca 1,5 millioner kroner med sin oppdragsgiver OKK Entreprenør as. OKK ble også spurt om de kunne tenke seg å ta noe ansvar, hvilket de ikke ville. ”Løsningen” ble å sende gutta til sosialkontoret, for dagpenger har de jo ikke krav på. Og noe penger fra lønnsgarantien kommer ikke før det har gått et halvt til halvannet år.

Hovedentreprenør for prestisjeprosjektet Ringnes Park er Lunart Nors oppdragsgiver, OKK Entreprenør as. Lunart Nor as må etter det vi erfarer foreta en del etterarbeid etter eget arbeid som ikke er blitt godkjent av OKK. Men dette kan bli vanskelig, for Arbeidstilsynet har inntil videre stanset alt arbeid Lunart Nor har på norske byggeplasser.

Men det spørs om dette arbeidet noen gang vil bli gjort. I følge regnskapet for 2007 hadde nemlig firmaet et underskudd på i overkant av 4 millioner. Og det har vært en rekke med revisormerknader til regnskapene de siste to, tre åra. Blant annet mener revisor at det er svakheter i selskapets rutiner/internkontroll/dokumentasjon som kan ha medført feil i regnskapet, og det uttrykkes usikkerhet vedrørende fortsatt drift. Dette var 2007-regnskapet. Liknende revisormerknader finnes også for 2006-regnskapet. Her er heller ikke regnskapet avgitt innen lovens frist, og skattetrekk er ikke innsatt på egen konto eller ikke fullt innbetalt. I 2005 var det bare en kommentar: Regnskapet var ikke levert innen lovens frist.

Det er nok også en del leverandører som er utålmodige. I offentlige registre er det notert inkassosaker på kroner 2 440 966, med Gausdal Landhandleri som den absolutt største kreditor. I følge Brønnøysundregistrene fratrådte revisor den 15.01.09, og ingen ny har foreløpig tatt på seg oppgaven. Et aksjeselskap uten revisor er ikke mye å skryte av.

Vi skulle ønske vi kunne si noe sånt som dette: ”Det som overrasker oss mest i denne saken, er at firmaer som Lunart Nor og Sventas NUF kan gå måned etter måned på byggeprosjekter for store, presumptivt seriøse entreprenører som OKK.” Men det kan vi ikke. For det har sluttet å overraske oss for lenge siden.