Flere måneder uten lønn på prestisjeprosjektet Ringnes Park i Oslo

For andre gang denne uka samme historia om uteblitt lønn. I dag var det 15 litauiske bygningsarbeidere som møtte opp på kontoret til Oslo Bygningsarbeiderforening. De hadde jobbet flere måneder uten at de fikk den lønna de hadde krav på. I november dro de tilbake til Litauen, men kom nå tilbake til Norge for å gjøre et nytt forsøk på å få ut noe av det de har til gode.

Jonas Bals, ombud for baltiske bygningsarbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening, frykter at de på langt nær vil få utbetalt alt som de har til gode. Han regner med at selskapet vil gå konkurs. Lønnsgarantiordningen er ikke konstruert for dagens situasjon på arbeidsmarkedet og i beste fall vil feriepengene være sikret ved en konkurs.

Jonas Bals anslår at totalkravet kan ende på to til tre millioner kroner, på basis av de to arbeiderne det allerede er blitt utarbeidet krav for. I følge NRK Østlandssendingen mener eieren av Sventas as (som har vært arbeidsgiver for de litauiske arbeiderne), Rolandas Sventickas, at lønnskravet er i størrelsesorden 300 000 kroner.

Dagbladet.no har også vært i kontakt med Sventickas. Til Dagbladet sier han at selskapet som leide inn Sventas ikke har gjort opp for seg og at Sventas ikke har penger til å betale lønninger

Sventas as er leid inn av Lunart Nor as. Oslo Bygningsarbeiderforening har allerede lønnskrav på vegne av seks estiske medlemmer mot dette firmaet.

I følge Dagbladet.no strides Lunart Nor om et sluttoppgjør på ca 1,5 millioner kroner med sin oppdragsgiver OKK Entreprenør as.

Hovedentreprenør for prestisjeprosjektet Ringnes Park er den norske entreprenøren OKK Entreprenør as.

Forrige gang vi skrev om en underentreprenør som ikke betalte sine ansatte lønn, het firmaet THT Bygg & Anlegg as. De var engasjert av storentreprenøren Skanska as ute på Hydro Vækerø. (THT ble for øvrig slått konkurs 11.02.09).
Les mer om denne saken her

Alle disse eksemplene viser at kravet om innføring av solidaransvar for lønn og feriepenger i byggenæringen er overmodent. Dette vil være et nødvendig og viktig redskap for utenlandske bygningsarbeidere til å kunne få den lønna de har krav på.


Relaterte saker om de litauiske arbeidernes lønnskrav:
Dagbladet.no
NRK Østlandssendingen, 17.02.09 (kl 18.40 og 20.55)
Nå sendes regningen til skattebetalerne (Dagbladet.no)

I regjeringas høringsuttalelse om solidaransvar foreslås det en frist på 4 uker for arbeidstaker å stille krav til hovedentreprenør dersom lønna uteblir, eller han ikke får den lønna han skal ha. I sitt høringsnotat om solidaransvar argumenterer Oslo Bygningsarbeiderforening for at fristen bør være 6 måneder for at det skal være et brukbart redskap for bygningsarbeidere som ikke får lønna si. Hør intervju med ombud Jonas Bals i Oslo Bygningsarbeiderforening om hvorfor en frist på 4 uker er en alt for kort frist
NRK Østlandssendingen, onsdag den 18.02.09 (kl 18.40)