Flere besøker SUA

På SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere) jobber Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og UDI sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på  søknadene sine. Antall henvendelser er økende. I 2017 tok 139 402 personer kontakt med servicesentrene.

Henvendelser til Arbeidstilsynet på SUA dreier seg oftest om spørsmål og bekymringer knyttet til manglende lønn, arbeidskontrakt og oppsigelser. Mange ar arbeidstakerne har dårlig kjennskap til reglene i norsk arbeidsliv, og de jobber ofte for arbeidsgivere som heller ikke kjenner norsk regelverk, eller som bevisst bryter reglene i arbeidslivet.

Les mer: arbeidstilsynet.no