Endring av permitteringsreglene fra 1. januar 2012

Fra nyttår endres permitteringsreglene slik at arbeidsgiverperioden øker fra 5 til 10 arbeidsdager ved permittering fra og med 40 prosent til og med 100 prosent. Ved permittering under 40 prosent er arbeidsgiverperioden uendret på 15 arbeidsdager.

Den totale permitteringstiden i en 18 månedersperiode reduseres fra 52 til 30 uker. Kravet til tap av arbeidstid for rett til dagpenger økes fra 40 prosent til 50 prosent.

All permittering fra og med 1. januar 2012 følger de nye reglene.

De arbeidstakere som ble permittert i 2011 følger gammelt regelverk ved at man kan gå permittert i 52 uker over en 18 måneders-periode.