Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer

I fjor var det rekordstor nedgang i innvandringen, mye fordi det kommer færre fra Syria. Det kom også færre europeere til Norge, i alt 1 900. Av disse var 900 fra EU-land i Øst-Europa og 600 fra andre nordiske land. Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer, men flytteoverskuddet er redusert. At så mange borgere fra EU-land i Øst-Europa forlater Norge har sammenheng med at konjunkturendringene innenlands og utenlands de siste årene har gjort det mindre attraktivt å jobbe i Norge.

Les mer: Fafo Østforum / SSB, 23.04.2018