Det er varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang

I forbindelse med årets tariffoppgjør er det varslet plassfratredelse for 13 000 arbeidere i første omgang. Det betyr at det kan være streik fra søndag 8. april. I praksis vil det, for de fleste, bety at det kan være streik fra mandag 9. april ved arbeidstidas begynnelse. 
Vi ber om at det settes i gang nødvendige tiltak for at en eventuell streik kan bli effektiv - streikevakter osv. 
Foreninga har bestilt streikevester som kan hentes på foreningens kontor.
 
Mer informasjon finner dere i veiledningsheftet for avdelinger og klubber som dere finner i linken under.
 
Det er alltid mange spørsmål som reises av praktisk og økonomisk karakter i en streik:
  • Stønadssatsen for tariffoppgjøret 2018 er av forbundsstyret satt til 3 620 kroner per uke
  • Det blir gitt en ekstra stønad for medlemmer i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening. Satsen bestemmes på et ekstraordinært styremøte. Ved forrige tariffoppgjør var satsen kr 1 200 per uke
  • Du må ha vært betalende medlem i minimum 2 uker før konflikten starter for å ha rett på konfliktstønad
  • Dersom du nettopp er blitt medlem igjen, etter forutgående medlemsskap, må du ha vært betalende medlem i minimum 12 uker før konflikten starter for å ha rett på konfliktstønad

Les mer her: Fellesforbundet.no