Det ble ingen streik

Det anbefalte forslaget innebærer blant annet et generelt tillegg på kr 2 i timen og videreføring av AFP. Satsene for Fellesoverenskomsten for Byggfag finner du under Lønns- og arbeidsvilkår.

Oslo Bygningsarbeiderforening vil komme tilbake til en vurdering av innholdet i forslaget.

Uravstemminga vil bli avholdt 22. april.