Byggeareal 4. kvartal 2016

I 4. kvartal 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 10 300 boliger med i alt 1 254 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 16 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2015. Blant annet bidrar bygging av studentboliger til veksten. I 4. kvartal 2016 er antall igangsettingstillatelser til boliger i bygning for bofellesskap mer enn fordoblet sammenliknet med 4. kvartal i 2015. 660 studentboliger i Oslo utgjør den største andelen av disse.

Eneboliger hadde derimot en nedgang på 4 prosent i registrerte igangsettingstillatelser i dette tidsrommet.

Les mer: ssb.no