Bestemmelser ved permittering

Informasjonsheftet går gjennom bestemmelser som omhandler arbeidsgivers adgang til å kunne permittere, den tillitsvalgtes oppgaver i slike tilfeller og arbeidstakers rettigheter.

Adgangen til å permittere er ikke lovregulert i Norge. Det er hovedavtalen mellom LO og NHO som regulerer denne adgangen. Men praksis er at det øvrige arbeidsliv følger bestemmelsene i denne avtalen når det gjelder permittering.

Lovverket har bestemmelser om lønnsplikt for arbeidsgiver under permittering og det har bestemmelser om arbeidstakers rett til dagpenger under permittering. Disse bestemmelser finnes under Lov om lønnsplikt under permittering.

Fellesforbundets hefte om permittering kan leses og lastes ned her

Lov om lønnsplikt under permittering finner du her

Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet finner du her

Sjekkliste for tillitsvalgte:

  • Før bedriften kan gå til permittering eller oppsigelser, skal det drøftes med de tillitsvalgte
  • De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken. Tenk deg derfor grundig om og konferer gjerne med klubben før du inngår avtaler. Møt gjerne med flere tillitsvalgte.
  • Permitteringsvarsel og oppsigelse skal være skriftlige og leveres arbeidstakeren personlig, eller sendes rekommandert.
  • Ansiennitetsprinsippet er hovedregelen ved nedbemanning. Det skal særskilte grunner til å fravike dette. Uenighet må tas med i protokollene.
  • Alle oppsagte har fortrinnsrett til ny stilling i bedriften. Denne fortrinnsretten varer i 12 måneder. Vilkåret er at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at arbeidstaker har vært ansatt i minst 12 måneder de siste to årene. Fortrinnsretten gjelder i henhold til § 14-2, annet ledd (arbeidsmiljøloven) også for midlertidig ansatte.