Bare 470 bemanningsforetak er registrert hittil

Arbeidstilsynet har til nå (25.02.09) mottatt 470 meldinger fra firmaer som driver utleie av arbeidskraft. I alt 1 800 firmaer er registrert i Brønnøysund med utleie av arbeidskraft som hovedaktivitet. Bemanningforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet innen 1. mars driver ulovlig utleie.
I følge pressemeldingen må arbeidstilsynet foreta manuell kontroll av innsendte opplysninger for en del norskregistrerte foretak (NUF)

Meldeplikten er et tiltak som kan bidra til å fremme seriøsiteten i utleievirksomheten.
 

Forskrift om obligatorisk melde- og registreringsplikt for bemanningsforetak trådte i kraft fra 1. januar 2009 og foretakene er gitt frist til 1. mars å registrere sin virksomhet hos Arbeidstilsynet.

Ordningen stiller blant annet krav om at foretaket skal ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter. Det innføres også krav til organisering, økonomi og til at virksomheten er lovlig registrert hos skatteetaten.

Konsekvensen av ulovlig innleie (innleie fra firma som ikke er registrert), er at Arbeidstilsynet kan ilegge bøter. Overtredelse kan også medføre pålegg og/eller stansing.

Avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO, Nina Melsom, uttaler på NHO sin hjemmeside at ifølge arbeidsmiljøloven så kan konsekvensen av ulovlig innleie bli at den innleide kan kreve fast ansettelse i innleiebedriften.
Pressemeldingen fra Arbeidstilsynet
Obligatorisk meldeplikt og registreringsordning for bemanningsforetak
NHO