Årsmøtet 2008

3. april avholdt Oslo Bygningsarbeiderforening sitt årsmøte. Det var 39 medlemmer til stede.

Møtet ble avholdt i Folkets Hus.
Foreningens beretning avspeiler en høy aktivitet i foreningen, og regnskapene viser at økonomien er god. Handlingsplanen for 2008 og budsjettene legger opp til at dette skal fortsette.
Valgene ble svært udramatiske da alle kandidater tok gjenvalg og den eneste forandringen var at Miroslaw Cieplak ble valg som varamann til styret.
Årsmøtet vedtok enstemmig to uttalelser: "Innfør solidaransvar for lønn, overtid og feriepenger" og "Stopp pensjonsranet". Uttalelsene finner du her.