Årsmøte 2020 Oslo Bygningsarbeiderforening (første del)

Torsdag 28. mai 2020 kl 16.30 avholdes årsmøtet (første del) som video/telefonmøte på Zoom. Det har ikke vært mulig å arrangere normale årsmøter i henhold til Fellesforbundets vedtekter i år. Første del av årsmøtet 2020 vil derfor avholdes som videomøte. Man deltar ved å skrive/lime inn adgangskoden inn i nettleserens adressefelt og følge instruksjonene. Du kan også ringe inn og delta kun med lyd. Ta deg god tid til forberedelsene og logg deg på før møtestart.

Dagsorden for årsmøtets første del:

1. Åpning og konstituering

2. Årsmelding og regnskap 2019

Årsmelding og regnskap:

Innkalling til årsmøte (sendt ut 07.05.2020)

Info om innlogging på Zoom