Arbeidstilsynet med flere reaksjoner

Direktør Ingrid Finboe Svenden sier på Arbeidstilsynets nettside at Arbeidstilsynet har prioritert tilsyn i de bransjer hvor tilsynet mener behovet er størst.

Bygge- og anleggsbransjen har hatt flest tilsyn, tett fulgt av varehandelen. Over halvparten av alle tilsynene er gjennomført i bedrifter i de to bransjene.
Les mer på Arbeidstilsynets nettside.