Arbeidsløsheten økte kraftig i februar

Ved utgangen av februar er det registrert 67 400 arbeidsløse hos NAV. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløsheten er høyest i bygg, med 5,8 prosent av arbeidsstyrken (i bransjen), eller 11 190 registrerte arbeidsløse. Innen industriarbeid er prosenten 4,4 som tilsvarer 9 673 personer

          107 666

Februar
2009
I % av arbeidsstyrken
Helt ledige
67 446
2,7 %
Delvis ledige
27 640
1,1 %
Helt ledige permitterte
7 540
0,3 %
Delvis ledige permitterte
5 040
0,2 %
Helt ledige bygg og anlegg
11 190
5,8 %
(i bygg og anlegg)

Kilde: Nav
Mer tall og statistikk finner du hos Nav Arbeidsmarked

Verre i EU-landene.

Ferske tall fra EUs statistiske byrå, Eurostat, viser en økende arbeidsløshet og er på 8,1 % i gjennomsnitt for hele EU-området. Det er det høyeste ledighetsnivået siden 1992.

Arbeidsløsheten er høyest i Spania hvor 14,1 prosent av befolkningen er uten jobb. I Tyskland og Spania er arbeidsløsheten henholdsvis 9,8 og 7,3 prosent.