Arbeidsløsheten fortsetter å stige

Ved utgangen av mars er det registrert 70 735 helt arbeidsløse hos NAV. Dette tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsløsheten er fortsatt høyest i bygg og anlegg med 6,2 prosent av arbeidsstyrken, noe som tilsvarer 11 904 registrerte arbeidsløse. Innen industriarbeid er prosenten 4,7. Dette utgjør 10 333 registrerte arbeidsløse.

17 100 personer er permittert ved utgangen av mars.
     

          117 972

Mars

I %

Februar

Helt ledige

70 735

2,8 %

67 446

Delvis ledige

30 096

1,2 %

24 640

Helt  permitterte

10 142

0,4 %

7 540

Delvis permitterte

6 999

0,3 %

5 040

Helt ledige bygg og anlegg

11 904

6,2 %

11 190


Etter fag:

 

Bygg og anlegg

Jan

Feb

Rørleggere

337

402

Snekkere og tømrere

3 059

3 392

Elektrikere

329

419

Andre bygningsarbeidere

2 625

2 930

Vei- og anleggsarbeidere

573

571

Andre anleggsarbeidere

1 784

1 993

Hjelpearbeidere innen bygg og anlegg

1 340

1 483

I alt bygg og anlegg

10 047

11 190

Kilde: NAV
Mer tall og statistikk finner du hos NAV Arbeidsmarked