Agenter trikser med arbeidsavtaler

Vi har sett en økende tendens til at utenlandske arbeidere ansettes etter jordbrukstariff, men blir leid ut til byggenæringen, sier seniorinspektør Håkon Willerud i Arbeidstilsynet. Det er Byggeindustrien som skriver dette.