2 300 tilsyn rettet mot akrim

Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at etaten gjennomførte nærmere 2  300 tilsyn rettet mot arbeidslivskriminalitet. Kriminelle aktører blir stadig mer oppfinnsomme for å unngå våre kontroller, sier direktør Turid Vollheim i Arbeidstilsynet. Blant annet serverer de oss falske dokumenter, hvor alt tilsynelatende ser greit ut - uten at det er det, fortsetter Vollheim.

Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at 1000 av 1600 kontrollerte virksomheter fikk stans som følge av overhengende fare for liv og helse ved arbeid i høyden. 177 virksomheter fikk i 2017 overtredelsesgebyr for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Det er nesten dobbelt så mange som i 2016. 

Det er fortsatt slik at deler av flere næringer har store og vedvarende utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og sikkerhet.

Les mer og last ned årsrapporten: arbeidstilsynet.no