166 000 tapte arbeidsdager

166 000 arbeidsdager gikk tapt som følge av 14 arbeidskonflikter i 2016. Til sammenlikning var det 10 konflikter med tap av 148 000 arbeidsdager ved forrige hovedoppgjør. I de 14 arbeidskonfliktene i 2016 var det involvert 8 900 arbeidstakere. Flest tapte arbeidsdager var det i hotell- og restaurantvirksomhet. Her var det 6 300 arbeidstakere involvert med tap av 92 700 arbeidsdager. Det utgjorde 56 prosent av alle tapte arbeidsdager dette året.

Les mer: ssb.no