Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2 000 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 2 700 personer. Den registrerte arbeidsledigheten har falt jevnt i over ett år, når det korrigeres for sesongsvingninger. 05.02.18   |   Les mer

Konkurser i uke 5/2018

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 02.02.18   |   Les mer

Hakkespettboka - veiledning i forbindelse med tariffoppgjør

I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring av streik eller lockout har avdelinger og klubber mange viktige oppgaver. I denne brosjyra har forbundet forsøkt å utarbeide en "veiviser" for de lokale tillitsvalgte. Brosjyra er ikke ment å være en "lovbok" med endelig avklarte juridiske konklusjoner på spørsmål som lokale tillitsvalgte kan bli stilt overfor under et tariffoppgjør. Den er ment å være en politisk og organisatorisk veiviser for gjennomføring av et tariffoppgjør 02.02.18   |   Les mer

Fortsatt lav lønnsvekst for folk flest

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017. Med unntak av i fjor er dette den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt siden år 2000. Den gjennomsnittlige månedslønna utgjorde 44 310 kroner, noe som tilsvarte en vekst på vel 1 000 kroner fra 2016. Både for kommuneansatte og ansatte i privat sektor var veksten i månedslønn på 2,3 prosent. Lønnsnivået utgjorde henholdsvis 40 400 kroner i kommunene og 44 800 i privat sektor. 01.02.18   |   Les mer

27 arbeidsskadedødsfall i 2017

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå. Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 2017 er det i gjennomsnitt 36 arbeidsskadedødsfall per år. I 2017 var det totalt 26 ulykker hvor arbeidstakere omkom. I en av ulykkene omkom to. 30.01.18   |   Les mer
Syndiker innhold