Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Støtteuttalelse til de ansatte i Elkjøp Distribusjon

Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Vi er sterkt bekymret for utviklinga, som dessverre ser ut til å gå i en retning hvor det å få normale arbeidsforhold ikke lenger er en selvfølge. Vi er derfor glade for at de ansatte ved Elkjøp Distribusjon på Karihaugen ikke finner seg i denne utviklinga, men er villige til å streike for tariffavtale. Når det ikke nytter på andre måter er kamp den eneste muligheten 27.06.18   |   Les mer

Avisa Bygningsarbeideren er snart i postkassa di

Årets andre nummer av avisa Bygningsarbeideren er nå klar for trykkeriet. Går alt som planlagt vil den dukke opp hjemme hos deg en av de nærmeste dagene 25.06.18   |   Les mer

Konkurser i uke 25/2018

Denne uka var det igjen veldig mange konkursåpninger, og en liten økning fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 25 firma innen byggenæringen, samt i 5 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 22.06.18   |   Les mer

Svak nedgang i sjukefraværet

Sesong- og influensajusterte tall viser at sjukefraværet for 1. kvartal 2018 var 6,4 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn i 4. kvartal 2017. 22.06.18   |   Les mer

Konkurser i uke 24/2018

Ei ny uke med veldig mange konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 22 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 15.06.18   |   Les mer
Syndiker innhold