Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 38/2017

Denne uka var det en nedgang i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 22.09.17   |   Les mer

Sterk nedgang i byggetillatelser i august

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 43 prosent fra juli til august., viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igansettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden høsten 2014, som deretter flatet ut i desember 2016. 21.09.17   |   Les mer

Stabilt sjukefravær

Det sesong- og influensajusterte sjukefraværet var 6,3 prosent i 2. kvartal 2017. Det er en nedgang på 0,04 prosent fra 1. kvartal 2017. Sjukefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene. Også for menn og kvinner hver for seg var det bare små endringer. 21.09.17   |   Les mer

Konkurser i uke 37/2017

En økning i antall konkursåpninger denne uka også. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 15.09.17   |   Les mer

Anbefalt bygningsferie 2018

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening er enige om en anbefalt bygningsferie for 2018. Fellesferien er fastsatt til 9. - 27. juli. Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger 15.09.17   |   Les mer
Syndiker innhold