Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 41/2017

Denne uka var det en kraftig økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 21 firma innen byggenæringen, samt i 2 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 13.10.17   |   Les mer

Konkurser i uke 40/2017

Fortsatt høye konkurstall, tross en nedgang fra forrige uke. I østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 13 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 06.10.17   |   Les mer

Konkurser i uke 39/2017

Fortsatt veldig høye konkurstall, og denne uka var det en betydelig økning fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 20 firma innen byggenæringen, samt i 4 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 29.09.17   |   Les mer

Full støtte til aksjonen i Kaefer Energy

Lønnstilbudene fra Kaefer Energy har bare vært noen kroner over garantibestemmelsene, og styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening, mener de Kaefer-ansatte kjemper en rettferdig kamp for en lønn å leve av. Ledelsen i Kaefer prøver å undergrave den lovlige aksjonen med massiv innleie. 27.09.17   |   Les mer

Stå på for tariffavtale!

Styret i Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening har vedtatt en støtteuttalelse til de streikende ved bedriften Sekkingstad i Hordaland. Oslo Bygningsarbeiderforening har i lengre tid slåss mot arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale. Situasjonen ved bedriften Sekkingstad er i tillegg spesiell fordi hele driften ble satt bort til Norse Productions på Skaganeset ene og alene for å unngå likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven. 27.09.17   |   Les mer
Syndiker innhold