Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Bygg og anlegg omsatte for over 500 milliarder i 2016

I følge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå omsatte foretakene i bygg og anlegg for 522 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 8,1 prosent fra 2015. Strukturstatistikk for bygge og anleggsvirksomhet viser at sysselsettingen økte med 2,2 prosent fra 2015 til 2016. Bransjen sysselsatte dermed i underkant av 235 000 personer. Økningen i antall foretak var noe svakere med 1,0 prosent vekst fra 2015. 01.11.17   |   Les mer

Konkurser i uke 43/2017

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 18 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 27.10.17   |   Les mer

Flere tillatelser til nye bygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 27 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser at det har vært en sterk vekst i igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014, med en svak nedgang fra desember 2016. De siste to måneder viser en svak økning, viser statistikken Byggareal. 23.10.17   |   Les mer

Konkurser i uke 42/2017

Denne uka var det relativt få konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 12 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 20.10.17   |   Les mer

Stabil vekst i bygg og anlegg

I løpet av første halvår i 2017 har bygge- og anleggsvirksomhetene i Norge omsatt for 217 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 7,8 prosent sammenliknet med de seks første månedene i 2016. Størst vekst i omsetning har det vært innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet med en økning på 8,2 prosent i første halvår. Denne veksten ligger noe over det som har vært utviklingen for oppføring av bygninger. 19.10.17   |   Les mer
Syndiker innhold