Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Anbefalt bygningsferie 2018

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening er enige om en anbefalt bygningsferie for 2018. Fellesferien er fastsatt til 9. - 27. juli. Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger 15.09.17   |   Les mer

Bygg og anlegg øker fortsatt

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at omsetningen for virksomhetene i bygg og anlegg var på 71,9 milliarder kroner i månedene mars - april i år. Det tilsvarer en vekst på 7,9 prosent sammenliknet med samme periode i 2016. Hittil i år har virksomhetene i bygge- og anleggsnæringen omsatt for i underkant av 134 milliarder kroner, viser statistikken Omsetningen i bygge - og anleggsnæringen. 12.09.17   |   Les mer

Konkurser i uke 36/2017

Det var en økning i antall konkursåpninger denne uka også. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 08.09.17   |   Les mer

Over 200 000 midlertidig ansatte

I fjor var det 214 000 midlertidig ansatte i Norge. Midlertidig ansettelse er klart vanligst for dem under 30 år og gjelder kvinner i større grad enn menn. Fra 2015 til 2016 ble det 18 000 flere midlertidig ansatte uten at det var noen nevneverdig økning i samlet sysselsetting. Dermed økte andelen midlertidig ansatte fra 7,9 til 8,7 prosent. 06.09.17   |   Les mer

Konkurser i uke 35/2017

Denne uka var det en økning i antall konkursåpninger. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 16 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 01.09.17   |   Les mer
Syndiker innhold