Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Nå kan også de som er 100 prosent sykmeldte gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV først. Den sykmeldte trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid. 15.01.18   |   Les mer

Konkurser i uke 2/2018

Antall konkursåpninger økte en del i den første hele arbeidsuka dette året. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 19 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 12.01.18   |   Les mer

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar 2018

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskirftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018. 11.01.18   |   Les mer

Konkurser i uke 1/2018

Da ser det ut til at antall konkursåpninger er tilbake på samme dystre sporet som vi var vant til i 2017. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 14 firma innen byggenæringen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 05.01.18   |   Les mer

Forlik i tvist om politisk streik

Da fagforeninger i Oslo varslet politisk streik 15. november med krav om forbud mot bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området, gikk NHO ut og sa at streiken ville være ulovlig og tariffstridig. De sendte stevning til Arbeidsretten. NHOs påstand var at bare LO og forbund hadde adgang til å varsle politisk streik. Saken var berammet for Arbeidsretten i begynnelsen av februar, men før jul ble LO og NHO enige. 04.01.18   |   Les mer
Syndiker innhold