Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

THT Bygg & Anlegg as slått konkurs

Ved Asker og Bærum tingrett ble det den 11.02.2009 åpnet konkurs i boet til THT Bygg & Anlegg AS. Tømrer og Byggfagforeningen og Oslo Bygningsarbeiderforening begjærte firmaet konkurs på grunn av utestående lønn og feriepenger hos våre medlemmer. De ansatte i firmaet hadde utestående lønn fra 1. desember 2008 fram til dags dato.

12.02.09   |   Les mer

Må vente i opptil tre måneder på dagpenger fra NAV

Etter regelen skal de fleste få dagpenger etter to til tre uker, men behandlingstida i Oslo og Hordaland kan bli opptil tre måneder. Akershus og Østfold har også store problemer med behandlingstida. Det kan ikke fortsette på denne måten lenger. Vis respekt for de som betaler for spekulasjonsøkonomien og pyramidespillerne - og i dag står uten arbeid!

10.02.09   |   Les mer

Konkurser i uke 6

I uke 6 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 17 firmaer i byggebransjen, samt i ett formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

09.02.09   |   Les mer

Ville streiker i Storbritannia

Den siste uka har det vært ville streiker på flere britiske oljeraffinerier. Årsaken til den første streiken, som brøt ut ved Lindsey-raffineriet i Lincolnshire, var påstander om at den italienske underentreprenøren IREM utelukkende ansatte italienske arbeidere, og på den måten diskriminerte britiske arbeidere.

05.02.09   |   Les mer

Konkurser i uke 5

I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 15 firmaer i byggebransjen, samt ett bemanningsfirma. Eventuelle konkurser i elektrofirmaer og heis er ikke medregnet.

02.02.09   |   Les mer
Syndiker innhold