Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Registreringsplikt for bemanningsforetak (vikarbyrå)

Forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsplikt for bemanningsforetak trådte i kraft 1. januar 2009. Ordningen innebærer at alle bemanningsforetak som driver utleie av arbeidskraft i Norge plikter å sende melding til Arbeidstilsynet for å bli registrert i et nytt offentlig register over bemanningsforetak

08.01.09   |   Les mer

Daglig leder, hele styret og revisor har trukket seg i THT Bygg & Anlegg as

I begynnelsen av desember i fjor hadde Magasinett.org et oppslag hvor de skrev at det ikke hadde vært ordinær lønnsutbetaling siden slutten av september. Firmaet har en underentreprise for Skanska på Vækerø. Etter dette oppslaget ble det litt fart i sakene og i midten av desember ble det utbetalt en god del av utestående lønn.

07.01.09   |   Les mer

Bestemmelser ved permittering

Fellesforbundet har gitt ut et informasjonshefte om permitteringer. Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering av arbeidstakere

18.12.08   |   Les mer

Opprydningen har begynt på Ansgar hotell

Forrige uke fikk våre bosniske medlemmer fra Engra utbetalt et forskudd på lønnskravet vi har fremmet for dem. Ikke fra firmaet, men fra Choice Hotels, som har sagt de vil rydde opp dersom ingen andre gjør det. Samtidig tyder mye på at Engra nå har forlatt byggeplassen. Oslo Bygningsarbeiderforening holder til vegg i vegg med byggeplassen, og følger sakens videre utvikling.

15.12.08   |   Les mer

Omsorgsbygg har startet utbetalingen til tidligere Langemyhransatte

Mandag 8. desember 2008 overleverte Oslo Bygningsarbeiderforening komplett dokumentasjon til Omsorgsbygg Oslo KF med lønns- og feriepengekrav for 22 tidligere ansatte i Byggmester Harald Langemyhr as. De resterende blir levert fortløpende, etter hvert som vi får inn den nødvendige dokumentasjonen. Omsorgsbygg har lovt at de vil gjøre alt de kan for at så mange som mulig skal få pengene før jul.

11.12.08   |   Les mer
Syndiker innhold