Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Bare 470 bemanningsforetak er registrert hittil

Arbeidstilsynet har til nå (25.02.09) mottatt 470 meldinger fra firmaer som driver utleie av arbeidskraft. I alt 1 800 firmaer er registrert i Brønnøysund med utleie av arbeidskraft som hovedaktivitet. Bemanningforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet innen 1. mars driver ulovlig utleie

26.02.09   |   Les mer

Konkurser i uke 8

I uke 8 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 19 firmaer i byggebransjen, samt i to utleiefirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

20.02.09   |   Les mer

Endret permitteringsregelverk

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret forskrifta slik at lengen av tida en kan motta dagpenger under permittering er økt fra 30 til 52 uker. Dette gjelder allerede fra 1. februar. Lønnsplikta i arbeidsgiverperioden er redusert fra 10 dager til 5 dager med virkning fra 1. april i år.

19.02.09   |   Les mer

Flere måneder uten lønn på prestisjeprosjektet Ringnes Park i Oslo

For andre gang denne uka samme historia om uteblitt lønn. I dag var det 15 litauiske bygningsarbeidere som møtte opp på kontoret til Oslo Bygningsarbeiderforening. De hadde jobbet flere måneder uten at de fikk den lønna de hadde krav på. I november dro de tilbake til Litauen, men kom nå tilbake til Norge for å gjøre et nytt forsøk på å få ut noe av det de har til gode.

17.02.09   |   Les mer

Vill vest i byggebransjen

Den internasjonale systemkrisen fører til oppsigelser over en lav sko i byggebransjen. På lengre sikt kan konsekvensene bli mer svart arbeid, og mer sosial dumping. I Oslo Bygningsarbeiderforening møter vi nesten daglig folk som får uriktige oppsigelser, som lures på lønn, feriepenger og oppsigelsestid, og som blir forsøkt presset over i svart arbeid eller enkeltmannsforetak.

17.02.09   |   Les mer
Syndiker innhold