Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Byggenæringens Landsforening avviser solidaransvar

Som forventet går Byggenæringens Landsforening (BNL) imot innføring av solidaransvar for lønn i byggebransjen.
BNL mener at departementets forslag om objektivt ansvar for allmenngjort lønn bør avvises. Når det gjelder innføring av solidaransvar mener BNL at departementets høringsnotat ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å innføre et slikt tiltak.

10.03.09   |   Les mer

Konkurser i uke 10

I uke 10 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 21 firmaer i byggebransjen, samt i 3 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

06.03.09   |   Les mer

Konkurs i Lunart Nor as

Ved Oslo Byfogdembete ble det 05.03.2009, etter oppbud, åpnet konkurs i Lunart Nor as, Ulvenveien 85, 0581 Oslo. Organisasjonsnummer 971 070 005

Krav i boet meldes bostyrer, adv. Arne Seeman Berg, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo, innen 09.04.2009.

Første skiftesamling blir holdt 20.03.2009, kl 12.30 i Oslo byfogdembete, rettssal 627, Oslo Tinghus.

05.03.09   |   Les mer

Høring om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar

Departementet ber i sitt høringsbrev om synspunkter på om det skal innføres solidaransvar. Oslo Bygningsarbeiderforening har gjort rede for vårt syn i Hvitbok om solidaransvar for lønn. Vi går her inn for innføring av solidaransavr i byggenæringa. Når departementet foreslår at et solidaransvar innføres generelt der tariffavtalen er allmenngjort, så mener vi det er fornuftig 

05.03.09   |   Les mer

Flere måneder uten lønn på Ringnes Park

De siste par månedene har det dukket opp stadig nye grupper av baltiske arbeidere hos Oslo Bygningsarbeiderforening som har jobbet for innleiefirmaene Sventas NUF og Lunart Nor på OKK Entreprenørs byggeplass Ringnes Park i Oslo. De har alle hatt det til felles at de ikke har fått den lønna de har krav på. Noen har gått flere måneder uten lønn.

04.03.09   |   Les mer
Syndiker innhold