Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Endringer i ferieloven fra 1. januar 2009

En viktig målsetting med endringene i ferieloven er å sørge for at arbeidstakerne sikres årlig feriefritid. Dersom hele eller deler av ferien likevel ikke har blitt avviklet, er det nå innført en bestemmelse om at denne ferien skal overføres til det påfølgende år. Dette innebærer at muligheten til å få økonomisk kompensasjon for ikke-avviklet ferie bortfaller.

15.01.09   |   Les mer

Økokrim advarer mot NUF-selskapene

I sin trendrapport 2008 fra Økokrim om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet er det et eget avsnitt viet de såkalte NUF – norskregistrerte utenlandske foretak. Og Økokrim kommer med sterke advarsler mot denne selskapsformen som gir den forretningsdrivende muligheter til å etablere en bedrift uten sjøl å stille risikokapital.

 

12.01.09   |   Les mer

Registreringsplikt for bemanningsforetak (vikarbyrå)

Forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsplikt for bemanningsforetak trådte i kraft 1. januar 2009. Ordningen innebærer at alle bemanningsforetak som driver utleie av arbeidskraft i Norge plikter å sende melding til Arbeidstilsynet for å bli registrert i et nytt offentlig register over bemanningsforetak

08.01.09   |   Les mer

Daglig leder, hele styret og revisor har trukket seg i THT Bygg & Anlegg as

I begynnelsen av desember i fjor hadde Magasinett.org et oppslag hvor de skrev at det ikke hadde vært ordinær lønnsutbetaling siden slutten av september. Firmaet har en underentreprise for Skanska på Vækerø. Etter dette oppslaget ble det litt fart i sakene og i midten av desember ble det utbetalt en god del av utestående lønn.

07.01.09   |   Les mer

Bestemmelser ved permittering

Fellesforbundet har gitt ut et informasjonshefte om permitteringer. Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering av arbeidstakere

18.12.08   |   Les mer
Syndiker innhold