Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

1 000 selskap kan bli tvangsavviklet

I en pressemelding fra Brønnøysundregistrene blir det opplyst at per 1. april 2009 manglet det regnskap for regnskapsåret 2007 fra 1 001 aksje-og allmennaksjeselskap  eller boligbyggelag. Disse står nå i fare for å bli tvangsavviklet.
Enheter som ikke sender inn regnskapet sitt innen 22. mai 2009 blir oversendt tingretten, som avgjør om enhetene skal tvangsavvikles etter reglene i konkursloven.

28.04.09   |   Les mer

Dagpenger når overgangsreglene oppheves

Overgangsordningene for arbeidsinnvandrere fra landene som ble EU/EØS-medlemmer i 2004 blir opphevet med virkning fra 1. mai 2009. Fra dette tidspunkt skal borgere fra disse landene behandles på lik linje med øvrige EØS-borgere.
For Romania og Bulgaria videreføres overgangsordningene.

27.04.09   |   Les mer

Konkurser i uke 17

I uke 17 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 24 firma i byggebransjen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

26.04.09   |   Les mer

Zaproszenie na zebranie informacyjne

NAV Arbeidslivssenter EURES Oslo i Akershus zaprasza na zebranie informacyjne na
temat ”Polski rynek pracy na dzien dzisiejszy. Prawa i mozliwosci”.

Prezentacje beda w jezuku polskim lub tlumaczone na polski

22.04.09   |   Les mer

Konkurser i uke 15 og 16

I uke 15 og uke 16 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 25 firma i byggebransjen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet

17.04.09   |   Les mer
Syndiker innhold