Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 24

I uke 24 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 26 firma i byggebransjen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

12.06.09   |   Les mer

Ingen endring i byggekostnadene

I følge SSBs tall for mai er det ingen endring i byggekostnadene fra april til mai i år og har ligget på det samme nivå siden november i fjor. Arbeidskraftkostnadene steg med 0,5 prosent og materialkostnadene gikk ned med 0,4 prosent, melder SSB.
Lønnsstatistikk for 1. kvartal 2009 er tatt med i byggekostnadene.

12.06.09   |   Les mer

Flertall i arbeids - og sosialkomiteen på Stortinget for Solidaransvar

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har i dag gått inn for å innføre solidaransvar for lønn og feriepenger. Det betyr at om en arbeidstaker ikke får lønna si fra egen arbeidsgiver så kan hun kreve lønna fra andre bedrifter oppover
i kontraktskjeden.
Odelstinget behandler innstillingen mandag

11.06.09   |   Les mer

NAV har gitt ut veiledning på polsk og engelsk ved dagpengesøknad

En ny veiledning på polsk og engelsk skal gjøre det enklere for arbeidsløse utenlandske arbeidstakere å fylle ut kravskjema for dagpenger.
Wskazówki odnośnie wypełniania formularza ”Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych”
Instructions for filling in the Unemployment Benefit Claim Form

 

10.06.09   |   Les mer

Konkurser i uke 23

Med bare fire virkedager ble det i uke 23 åpnet konkurs i 24 firma i Østlandsområdet i byggebransjen. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet

05.06.09   |   Les mer
Syndiker innhold