Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Lavere arbeidsløshet enn fryktet i mai

Ved utgangen av mai er det registrert 68 343 helt arbeidsløse og 17 872 personer er registrert på ulike arbeidsmarkedstiltak. Den totale arbeidsløsheten gikk litt ned fra april til mai. Tor Sagli, direktør i NAV, advarer mot å tro at krisa er over.
17 544 er helt eller delvis permitterte ved utgangen av mai.

03.06.09   |   Les mer

Konkurser i uke 22

I uke 22 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 21 firma i byggebransjen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

02.06.09   |   Les mer

Langemyhr begjært konkurs av sin tidligere advokat

Byggmester Harald Langemyhr as er begjært konkurs av sin tidligere advokat Bjørn Soltvedt. I følge Tønsberg Blad er det uoppgjorte advokatrekninger som er årsaken til konkursbegjæringen. Soltvedt sier til avisen at han har avsluttet klientforholdet.
Saken skal behandles i Tønsberg tingrett 1. juli. Kravet skal være omstridt.

27.05.09   |   Les mer

Lønnsgaranti - THT Bygg & Anlegg as - konkurs

Lønnskravene fra arbeidstakerne i konkursboet til THT Bygg & Anlegg as, som ble innstilt av bostyrer som prioriterte fordringer av klasse 1, er godkjent av NAV Lønnsgaranti. 

I alt kr 2 469 704 er nå overført til boets konto og utbetalingene forventes å være på arbeidstakernes konto i nærmeste framtid.

26.05.09   |   Les mer

Konkurser i uke 21

I uke 21 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 16 firma i byggebransjen, samt i 1 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

22.05.09   |   Les mer
Syndiker innhold