Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Konkurser i uke 11

I uke 11 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 26 firmaer i byggebransjen, samt i 6 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

 

15.03.09   |   Les mer

Byggenæringens Landsforening avviser solidaransvar

Som forventet går Byggenæringens Landsforening (BNL) imot innføring av solidaransvar for lønn i byggebransjen.
BNL mener at departementets forslag om objektivt ansvar for allmenngjort lønn bør avvises. Når det gjelder innføring av solidaransvar mener BNL at departementets høringsnotat ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å innføre et slikt tiltak.

10.03.09   |   Les mer

Konkurser i uke 10

I uke 10 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 21 firmaer i byggebransjen, samt i 3 leie/formidlingsfirma. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

06.03.09   |   Les mer

Konkurs i Lunart Nor as

Ved Oslo Byfogdembete ble det 05.03.2009, etter oppbud, åpnet konkurs i Lunart Nor as, Ulvenveien 85, 0581 Oslo. Organisasjonsnummer 971 070 005

Krav i boet meldes bostyrer, adv. Arne Seeman Berg, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo, innen 09.04.2009.

Første skiftesamling blir holdt 20.03.2009, kl 12.30 i Oslo byfogdembete, rettssal 627, Oslo Tinghus.

05.03.09   |   Les mer

Høring om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar

Departementet ber i sitt høringsbrev om synspunkter på om det skal innføres solidaransvar. Oslo Bygningsarbeiderforening har gjort rede for vårt syn i Hvitbok om solidaransvar for lønn. Vi går her inn for innføring av solidaransavr i byggenæringa. Når departementet foreslår at et solidaransvar innføres generelt der tariffavtalen er allmenngjort, så mener vi det er fornuftig 

05.03.09   |   Les mer
Syndiker innhold