Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Enighet i tariffoppgjøret LO - NHO

Det ble oppnådd enighet mellom LO og NHO i årets tarifforhandlinger. Resultatet ble et generelt tillegg på en krone i timen for alle. I tillegg gis et ekstra lavlønnstillegg på det samme beløpet. I en kommentar på Fellesforbundets hjemmeside sier forbundsleder Arve Bakke at han er godt fornøyd med årets mellomoppgjør. Resultatet er i tråd med LOs krav og gir reallønnssvekst

31.03.09   |   Les mer

Dagpenger og permittering i påsken

Det ytes vanligvis ikke dagpenger under arbeidsløshet ved permittering i påskeuken, men det finnes unntak fra denne regelen.
I henhold til forskriftene ytes det ikke dagpenger fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Disse dagene kan heller ikke regnes som ventedager.
Søknad om dispensasjon fra reglene om dagpenger i forbindelse med påsken må fremmes skriftlig av bedriften.

30.03.09   |   Les mer

Konkurser i uke 13

I uke 13 ble det i Østlandsområdet åpnet konkurs i 14 firma i byggebransjen. Konkurser i elektrikerfirma og heis er ikke medregnet.

Dette er en liten nedgang fra de foregående ukene.
 

27.03.09   |   Les mer

NCC reduserer med 200 ansatte

I følge en pressemelding fra NCC blir det en nedbemanning med 200 ansatte på grunn av situasjonen i byggebransjen med et sterkt redusert byggemarked.

Det blir både permitteringer, tidligpensjonering og oppsigelser sier hovedtillitsvalgt Johnny Aaland til Magasinett.org

Etter nedbemanningen vil NCC ha 1 250 ansatte.

26.03.09   |   Les mer

Finanskrisen er en global systemkrise

G20-lederne samles til toppmøte om finanskrisa i London.
Finanskrisa er en global systemkrise. Verken norske eller internasjonale myndigheter har vist interesse for å angripe årsakene til krisa.
Vi trenger en ny kurs. Vi trenger bærekraftige og stabile arbeidsplasser.
Møt opp og vis din støtte for en ny kurs! Lørdag 28. mars kl 13.00 foran Stortinget

25.03.09   |   Les mer
Syndiker innhold