Arbeidsfolk er mer enn arbeidskraft: Bemanningsselskap og utleiefirmaer NEI TAKK


Bli medlem is Oslo Bygningsarbeiderforening

Færre igangsettingstillatelser

I 1. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelser til 7 300 boliger med i alt 936 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Det var flest igangsettingstillatelser i Akershus. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 180 boliger i 1. kvartal 2018. Deretter kommer fylkene Oslo og Trøndelag med henholdsvis 986 og 904 boliger. 04.05.18   |   Les mer

2 300 tilsyn rettet mot akrim

Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at etaten gjennomførte nærmere 2 300 tilsyn rettet mot arbeidslivskriminalitet. Kriminelle aktører blir stadig mer oppfinnsomme for å unngå våre kontroller, sier direktør Turid Vollheim i Arbeidstilsynet. Blant annet serverer de oss falske dokumenter, hvor alt tilsynelatende ser greit ut - uten at det er det, fortsetter Vollheim. 04.05.18   |   Les mer

Økt mangel på arbeidskraft

NAV sin bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44 400 personer. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor. Resultatene fra årets undersøkelse tyder på at norsk økonomi vil fortsette i den positive retningen vi har sett det siste året. 03.05.18   |   Les mer

Konkurser i uke 17/2018

Fortsatt veldig høye konkurstall, sjøl om det var en nedgang fra forrige uke. I Østlandsområdet ble det åpnet konkurs i 18 firma innen byggenæringen. Konkurser i heis og elektrikerfirma ikke medregnet. 27.04.18   |   Les mer

Klart ja-flertall i tariffoppgjøret i privat sektor

76,61 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget, 21,07 prosent stemte nei. Antall blanke og forkastede stemmer var 2,32 prosent. Totalt deltok 53,67 prosent av de stemmeberettige i uravstemningen i LO-NHO-oppgjøret. Blant Fellesforbundets medlemmer har enigheten om reise,- kost- og losjibestemmelsen vært viktig. 27.04.18   |   Les mer
Syndiker innhold