Klubbinitiativet

 

 • Møte i Klubbinitiativet avholdt 19.09.2012

Referat
Standard innleieprotokoll
Standardprotokoll ved bortsetting av arbeid
Innleie eller underentreprise?

 • Møte i Klubbinitiativet avholdt 21.05.2012

Referat

Lokale forhandlinger 2012. Innledning v/ Petter Vellesen
 

 • Felleskurs med Tømrer og Byggfagforeningen, Oslo Bygningsarbeiderforening og Klubbinitiativet ble avholdt på Quality Hotel Grand på Kongsberg den 10 - 12 februar 2012.

Referat
Deltakerliste
Sjekkliste ved innleie

 • Møte i Klubbinitiativet avholdt 06.09.2011

Referat

 • Møte i Klubbinitiativet avholdt 24.05.2011

Referat

Deltakerliste

 • Felleskurs med Tømrer og Byggfagforeningen, Oslo Bygningsarbeiderforening og Klubbinitiativet ble avholdt på Quality Hotel Grand på Kongsberg den 11.-13. februar 2011

Referat
Standardprotokoll angående innsyn i lønns- og arbeidsvilkår
Landsmøtedebatt ved forbundsssekretær Halvor Langseth

 • Møte i Klubbinitiativet avholdt torsdag 02.09.2010

Referat
Deltakerliste
Status brakkerigger
 

 •  Møte i Klubbinitiativet avholdt mandag 31.05.2010

Referat
Deltakerliste
Referat fra 3. møte om arbeidsleie
Referat fra 4. møte om arbeidsleie
Avtale om arbeidsleie mellom Oslobedrifter
Mal, avtale om arbeidsleie

 

 • Felleskurs med Tømrer og Byggfagforeningen, Oslo Bygningsarbeiderforening og Klubbinitiativet ble avholdt på Quality Hotel Grand på Kongsberg den 12.-14. februar 2010

Referat
Deltakerliste
Regelverket ved bortsetting og innleie
Prosedyre for innleie
Lønnssystemet vårt??
Solidaransvar 2010. 20 spørsmål og svar
Foran lønnsoppgjøret 2010 v/ Halvor Langseth
Brakkeriggsituasjonen i Oslo. Uttalelse fra felleskurset.
 

 • Møte i Klubbinitiativet avholdt mandag 02.11.2009 i Møllergata 24 

Referat
Deltakerliste
Notat fra møte med LO i Oslo om brakkeriggproblematikken
Referater fra møter om arbeidsleie mellom bedriftene

 

 • Møte i Klubbinitiativet avholdt onsdag 02.09.2009 i Møllergata 24

Referat
Deltakerliste

 

 • Møte i Klubbinitiativet avholdt mandag 15.06.2009 i Møllergata 24

Referat
Deltakerliste

Protokoll inn/utleie fra Trondheim

 

 • Møte i Klubbinitiativet avholdt mandag 04.05.2009 i Møllergata 24.

Referat
Deltakerliste
Uttalelse fra Klubbinitaitivet angående Selvaagbygg
Ekstern lenke: Trynefaktor satt i system

 

 • Felleskurs med Tømrer og Byggfagforeningen, Oslo Bygningsarbeiderforening og Klubbinitiativet ble avholdt på Quality Hotel Grand på Kongsberg den 6-8 februar 2009.
  REFERAT
   
 • Møte i Klubbinitiativet avholdt onsdag den 22.10.2008, i Møllergata 24.

REFERAT
DELTAKERLISTE
PRODUKTBLAD FOR GLASROC GHU HYDRO VINDTETT
TILLITSVALGTES INNSYNSRETT OG RETTIGHETER VED INNLEIE (1)
TILLITSVALGTES INNSYNSRETT OG RETTIGHETER VED
INNLEIE (2)