Faglig tillitsvalgt 4

01/17/2018 15:30

Fellesforbundet ADK Øst avholder kurset 

FAGLIG TIILITSVALGT 4

Tidspunkt: 27.01.2018 - 30.01.2018

Sted: Sørmarka kurs- og konferansehotell

Påmeldingsfrist: 17.01.2018

Kursinnhold: 

  • Grunnleggende arbeidsrett
  • Rettskilder
  • Arbeidstid
  • Stillingsvern
  • Arbeidsgivers styringsrett

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV 1, 2 og 3 (disse vil bli prioritert), eller har tilsvarende erfaring.

Mer om kurset og påmelding her