Bostyreinnberetninger

-Wiesczar Inc
Et firma registrert på Seychellene som ser ut til å ha levd litt i det "ukjente". I bostyrers sluttinnberetning heter det at boet ikke har informasjon om selskapet og har ikke lykkes i å finne hovedfilialen av selskapet på Seychellene.
Sluttinberetningen

-Oslo Bygg Totalentreprenør as
Når det ble åpnet konkurs i firmaet hadde Oslo Bygningsarbeiderforening i lengre tid hatt flere tvister med firmaet. Konkursvarsel var sendt og konkursbegjæring var skrevet ferdig, men noen kom oss heldigvis i forkjøpet. Firmaet hadde i lengre tid brukt sine ansatte som "bank" og de ansatte var helt uten penger. Hvem som egentlig sto bak og kontrollerte firmaet er litt uklart. Et navn som vi kjenner godt fra tidligere er en uten formelle roller i firmaet, men konkursrytter og katalogsvindler. Bostyrer har ikke fått så mye ut av de som burde kjenne firmaet. De er nærmest ukjent med firmaet og regnskap og verktøy skal noen ha rappet. En som har kjøpt tjenester fra firmaet ble ganske rystet over virksomheten og skrev om sine erfaringer til Bygningsarbeideren
Bostyrers foreløpige innberetning finner du her
----------------------------------------------------------------------------------------

-RE. BYGG AS
Her hadde vi tre medlemmer som var blitt permittert uten at firmaet betalte lønn i arbeidsgiverperioden. Heller ingen overtidsbetaling. Men skatteetaten var allerede på banen og hadde til gode rundt 1,5 millioner. For å holde hodet over vannet ble ikke skatter og avgifter prioritert særlig høyt. Bostyrer undrer seg over at "styreleder drar på ferie til Thailand etter at konkursbegjæring var fremmet mot selskapet og det samtidig pågikk et arbeid med forsøk på inndrivelse av selskapets utestående fordringer for et betydelig beløp".
En annen merkverdighet var at når våre medlemmer ble permittert ble det anslått at permitteringen ville vare i 9 uker og på permitteringsvarselet fikk de beskjed om å møte på kontoret julaften kl 07.00. Billetten til hjemlandet var forlengst bestilt, men ble nå avbestilt. Og gutta var klar til å møte på jobb 24. desember kl 07.00 på pur f... Men så løste den biten seg.
Les foreløpig innberetning her

-ABC BYGGESERVICE LTD
Når gjelda blir ubehagelig stor er det viktig å bli kvitt problemet. Kan man få andre til å ta rekninga er jo det gunstig. Vanligvis har dette blitt løst ved å overlate foretaket til noen som gjerne ikke kan gjøre rede for seg, men da må et nytt firma være på plass før konkursen. Man kan også starte en nytt firma, si opp alle ansatte i det gamle og så ansette de samme folka i det nye firmaet. La det gå noen måneder, for deretter å melde oppbud i det gamle, gjeldstynga firmaet. Her kan man imidlertid få problemer. Dette kan være å betrakte som en virksomhetsoverdragelse. Bostyrer har stilt dette spørsmålet. Men helst vil det vel gå bra. Men lovlig burde det ikke være.
Bostyrers foreløpige innberetning kan du lese her

- PETKUNAS/REMIGIJUS PETKUNAS
Saken om Petkunas har rullet opp et rikt persongalleri med mange gamle kjenninger, uten at vi nødvendigvis tidligere har satt disse aktørene i forbindelse med hverandre. Mye tyder på at denne kretsen av folk har hatt hånda dypt nede i den samme honningkrukka gjennom de siste åras byggeboom. Krukka består i det vesentlige av baltiske arbeidere, som på den ene eller den andre måten er blitt lurt på det groveste - fra de første kom hit på 25-kronerslønninger i 2005, til de nå har slutta å få lønn overhodet.
Bostyrers innberetning og annen omtale kan du lese her
---------------------------------------------------------------------------------

-FSP RØR OG SVEIS
Et firma hvor arbeidsgiver forsvant til Danmark og lot arbeidstakerne være igjen uten lønn eller oppsigelse. Og dermed uten rettigheter. Bostyrer har heller ikke fått kontakt med eierne i selskapet. Men pressseoppslag har sikret de ansatte dagpenger.
sites/bygningsarbeider.no/files/vedlegg/Innberetning%20FSP%20R%C3%B8r%20%26%20Sveis%20as.pdf
Magasinett.org
---------------------------------------------------------------------------------

- BYGGTJENESTER OSLO
Dette er vel en fillesak, som ikke har så stor økonomisk betydning. Men her er det en næringsdrivende som i følge bostyrers innberetning ikke var "klar" over at det må både føres regnskap og innleveres selvangivelse når man driver forretningsvirksomhet i Norge. Vi går ut fra at det også må føres regnskap i Polen når man driver næringsvirksomhet.
Bostyrers foreløpige innberetning
---------------------------------------------------------------------------------

- THT BYGG & ANLEGG AS
Her ble det mye ståk på slutten av 2008 på grunn av manglende lønnsutbetaling. Firmaet var leid inn av Skanska på prosjektet nytt hovedkontor for Hydro på Vækerø. THT Bygg & Anlegg ble en kostbar fornøyelse for mange.Nav Lønnsgaranti har utbetalt NOK 2 469 707 i lønn og feriepengekrav. I tillegg foreligger det anmeldte krav i størrelsesorden 15,7 millioner kroner, blant annet et skattekrav på 2,6 millioner.
THT Bygg & Anlegg hadde mange revisoranmerkninger; så som ulovlig lån til aksjonærer, håndtering av skattemidler i strid med loven, ikke tilfredsstillende regnskapsrutiner og tapt egenkapital.
Foreløpig innberetning fra bostyrer
Magasinett.org
Flere artikler finner du på vår hjemmeside. Søk på THT Bygg & Anlegg i søkefeltet.
Bostyrers sluttinnberetning viser at det var en underdekning på i overkant av 18 millioner i konkursboet.
---------------------------------------------------------------------------------

- JMJ GULV & FASADESTEIN AS
Grunnen til at vi ble kjent med dette firmaet var tre feriepengekrav. Men skatt Øst gjorde jobben i stedet og det ble åpnet konkurs på grunn av skattegjeld på kroner 990 111.
Bostyrer bemerker at selskapet ikke besørget føring av regnskap siden 30.04.2008, ikke innlevert mva-oppgaver og ikke innrapporterte skatt for egne ansatte. Det er heller ikke innlevert selvangivelse for selskapet i 2007.
Foreløpig innberetning fra bostyrer
Sluttinnberetning
---------------------------------------------------------------------------------

- FAGVIKAR AS ELLER RENT ENGINEERING AS
Konkurs nummer 14 i følge Dagens Næringsliv. Og denne gangen er ikke Arnt Vidar Vågen bare aksjeeier men innehar rollen som daglig leder og styreleder.
4. desember 2008 gikk firmaets styreleder Arnt Vidar Vågen til Asker og Bærum tingrett med oppbudsbegjæring. Det opplyses at firmaets gjeld er ca 20 mill. og eiendelene er ca 1 mill. I referat fra styremøte den 3. desember 2008 opplyses det at Fagvikar innstiller sin virksomhet fra samme dato og at 78 ansatte lovlig er sagt opp.
Innberetningen omhandler også konkurskarantenebetingende forhold og bostyrer bemerker at det er for tidlig å konkludere vedrørende dette, men det nevnes at Vågen tidligere er ilagt konkurskarantene 3 ganger.

  • Norsk Ventilasjonsbygg. Konkurskarantene fra 06.11.1998 til 06.11.2000.
  • Bjørkhaug Bygg as. Konkurskarantene fra 08.071999 til 08.07.2001.
  • Maritim Montasje as. Konkurskarantene fra 10.05.2002 til 10.05.2004.

Foreløpig innberetning fra bostyrer
Dagens Næringsliv. Konkurs for 14. gang
Oslo Bygningsarbeiderforening
E24. Konkursritt mot slutten
---------------------------------------------------------------------------------

- KAPITAL & FINANS AS ELLER RENT AS 
Ved konkursåpningen besto firmaets styre av Rune Unhjem, Johan Pontus Bergsman og Tom Erik Vaardal Løseth (i dag styreleder i Vikar Team). Arnt Vidar Vågen hadde av ulike årsaker ingen formell rolle i selskapet men var største aksjeeier gjennom Rent Gruppen as.
Bostyrer skriver at selskapet var registrert med adresse i Todalen, men bostyrer kan ikke se at det er drevet virksomhet fra denne adressen. Det antas at selskapets ledelse valgte nevnte kontorkommune ut fra satsen på arbeidsgiveravgift. Bostyrer mener også at det har vært foretatt disposisjoner som har begunstiget selskap og / eller personer som er sentrale på eiersiden som tillitsvalgte hos konkursdebitor.
Uansett så ble det nok en kostbar afffære for det offentlige. Anmeldte fordringer  på over 12 millioner kroner.
Foreløpig innberetning fra bostyrer
Var "postbud" for konkursrytter
---------------------------------------------------------------------------------

- MABA MONTASJE INC:
Sommeren 2006 ble det avslørt grov sosial dumping, uverdige arbeidsforhold og elendige boforhold for de ansatte i Maba Montasje Inc. Dette firmaet var registrert på Seychellene og opererte i stor stil innen byggebransjen i Oslo. I hovedsak med oppdrag for Karlsen og Nordseth Entreprenør as som igjen hadde store oppdrag på forskjellige Oslo-skoler for det kommunale foretaket Undervisningsbygg. Etter at forholdene ble avslørt bedyret både Karlsen og Nordseth Entreprenør og Undervisningsbygg KF at de hadde dokumentasjon på at alt var i orden. For den som har lest bostyrers innberetning har det kun vært Karlsen og Nordseth og Undervisningsbygg som har funnet noe som helst som har vært i orden. Bostyrer har i alle fall ikke funnet noe som likner normal forretningsførsel og i en meget diplomatisk ordbruk sier bostyrer at Maba Montasje Inc har vært drevet på en "...klandreverdig og forretningsmessig uforsvarlig måte".
Med sin forretningsførsel har innehaver Mariusz Janusz Bareja, på det halve året det kan dokumenteres at det var drift i firmaet, påført det offentlige utgifter på minst 5 millioner kroner. Og svindlet sine ansatte for svært store beløp. NAV lønnsgaranti har forskuttert lønn og feriepenger for de ansatte med 2,7 millioner kroner. I tillegg er det noen som har lurt unna verktøy som et halvt år i forveien var innkjøpt for 250 000 kroner. Men som plutselig var søkk borte, som ånden i en fillehaug. Det skal dog bemerkes at boet har registrert en eldre Mercedes varebil som er solgt for NOK 7 000,-. Og det er da noe.
Bostyrers sluttinnberetning til Asker og Bærum Tingrett kan leses her.
LO Aktuelt har også en kommentar.
LO-Aktuelt, NRK, Østlandssendingen, NOPEF Aktuelt
--------------------------------------------------------------------------------

- TT ENTREPRENØR AS:
Dette foretaket var visst nok det som hadde kontrakt med Karlsen og Nordseth Entreprenør as på diverse Oslo-skoler og som igjen hadde leid inn Maba Montasje Inc (se over). Eller var ikke historien slik allikevel? Nå kan det være det samme.
Uansett så har selskapets daglige leder og aksjonærer gjort seg utilgjengelige for bostyrer. Og da blir det jo ikke lett å finne ut av det.
Bostyrers midlertidige innberetning finner du her